naše služby

Důležité informace o našich službách.

Nabízíme komplexní služby v oblasti revizí vyhrazených technických zařízení. Naše odborné týmy jsou vždy připraveny poskytnout vám kvalitní a efektivní služby. Naše služby jsou navrženy tak, aby splňovaly vaše specifické potřeby a zajistily, že vaše zařízení jsou vždy v bezpečí a v souladu s příslušnými předpisy.


REVIZE vyhrazených zařízení

Zajistíme pro Vás revize vyhrazených technických zařízení. Naše služby zahrnují revize, kontroly, údržbu a opravy vyhrazených technických zařízení.

KOntroly a odstranění závad

Revize ostatních zařízení a porevizní opravy všech zařízení. Náš tým Vám zajistí i další revize a kontroly technických zařízení, vč. jejich správy a údržby.


často kladené otázky k naší práci

Revize pro rodinné a bytové domy

Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Pro majitele rodinných domů sice tato povinnost nevyplývá z platné legislativy ale občanský zákoník uvádí že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.  

Revize pro firmy

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce podle zákona o BOZP je povinen zaměstnavatel zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Vyhrazená technická zařízení tak musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Jako doklad o tom že jsou prováděny revize a kontroly technických zařízení, slouží revizní zprávy, které v rámci výše uvedených povinností zajišťuje zaměstnavatel osob používajících zařízení k pracovní činnosti.

Revize a přihlášky pro dodavatele a distributora - EON a EGD

Naši technici a administrativní pracovníci Vám rádi pomohou a vyřídí vše potřebné za Vás při zřizování nových nebo úpravou stávajících odběrných míst. Vyřídíme za Vás veškeré technické a administrativní záležitosti dle požadavků dodavatele a distributora elektřiny nebo plynu.

Revize pro stavební a obchodní společnosti - spolupráce

V případě že jste stavební nebo obchodní společnost a potřebujete partnera v oblasti revizí vyhrazených technických zařízení, který by Vám pomohl při Vašich projektech, neváhejte nás kontaktovat. 

Po revizní opravy a údržba zařízení

V případě zjištěných závad na vyhrazených technických zařízení Vás naši technici budou o těchto závadách informovat a domluví s Vámi následné opravy a odstranění. Tímto budete mít záruku že Vaše zařízení je úplně v pořádku a z hlediska bezpečnosti schopno provozu.