Oznámení o odstoupení od smlouvy


Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, telefonní číslo):

Adresát:

Obchodní firma: UNIREVIZE s.r.o.

Sídlo: Budějovická 647, 373 11 Ledenice

IČ: 19341725

DIČ: CZ19341725

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 33211

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Dne ____________ jsem si u Vás objednal službu _______________________________________, číslo objednávky ________________, v hodnotě _____________________ Kč. Službu jsem objednal (způsob objednání služby) ________________________________.

Na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby a jejího poskytnutí.

Zároveň Vás žádám o poukázání zaplacené ceny za službu ve výši _________________ Kč na můj bankovní účet č. ___________________, a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. (Pokud nebyla cena za službu zaplacena, nevyplňujte.)

V _____________________ dne ____________


_______________________________

Jméno a příjmení odesílatele (spotřebitele)

(Podpis)Přílohy: Doklad